• A
  • A
  • A

ZAGROŻENIE ASF
Czytaj więcej
PTASIA GRYPA
Czytaj więcej
ZGŁOSZENIE PADNIĘCIA
Czytaj więcej
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
Czytaj więcej
ZGŁOSZENIE PADNIĘCIA
Czytaj więcej
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
Czytaj więcej
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ASF
Czytaj więcej
GRYPA PTAKÓW
Czytaj więcej

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020r. bezpośredniej  obsługi interesantów przez  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ostrołęce będzie odbywał  się  z  wykorzystaniem  komunikacji  elektronicznej,  telefonicznej,  a  także korespondencji pocztowej.

 

Zamknij okno

Uncategorised

21 grudzień 2015

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej....

21 grudzień 2015

Plakat informacyjny mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi na postępowanie ze zwierzętami podczas niskich temperatur....

8 październik 2015

Zgodnie z ustawą o z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) petycję składa się pisemnie – w formie listu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej Petycja powinna zawierać: - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym...

8 październik 2015

 Ogłoszenie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ogłasza nabór lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania...

8 październik 2015

...

27 wrzesień 2014

Tutaj będzie jakiś tekst A tu będzie do pobrania plik A tu będzie do pobrania plik A tu będzie do pobrania plik A tu będzie do pobrania plik Tutaj będzie jakiś...