• A
  • A
  • A

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020r. bezpośredniej  obsługi interesantów przez  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ostrołęce będzie odbywał  się  z  wykorzystaniem  komunikacji  elektronicznej,  telefonicznej,  a  także korespondencji pocztowej.

 

Zamknij okno

Dla LW


Zarządzenie  Nr 5/2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
z dnia 09 maja 2022 r.

dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie zasad pobierania opłat oraz zasad wypłaty wynagrodzenia osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej

INSTRUKCJA
W SPRAWIE ZASAD POBIERANIA OPŁAT
ORAZ ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA OSOBOM WYZNACZONYM
PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROŁĘCE
DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

Zarządzenie  Nr 1/2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
z dnia 26 stycznia 2022 r.
dotyczące wprowadzenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrołęce Instrukcji w sprawie zasad pobierania opłat oraz zasad wypłaty wynagrodzenia osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej

INSTRUKCJA
W SPRAWIE ZASAD POBIERANIA OPŁAT
ORAZ ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA OSOBOM WYZNACZONYM
PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROŁĘCE
DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

Deklaracje:

 

 Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ogłasza nabór lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 306).

 

Oświadczenie Zleceniobiorcy Umowa Zlecenie 2022

Oświadczenie o 3 letnim stażu.

Oświadczenie o braku stosunku pracy.

Oświadczenie o kwalifikacjach.

Oświadczenie o posiadanym 10 letnim doświadczeniu.

Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu.

Oświadczenie o zatrudnieniu w IW.

Załącznik 1 do ogłoszenia na 2022r.

RODO.

Aktualizacja programu SERPIWSerPIWaktualizacja20220209