Dla LW

Zarządzenie  Nr 10/2023
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie zasad pobierania opłat oraz zasad wypłaty wynagrodzenia osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej

 

INSTRUKCJA wyznaczenia PIW Ostrołęka

Załącznik nr 1 - Zbiorcze miesięczne zestawienie godzin pracy ULW - wszystkie czynności(1)

Załącznik nr 2 - Wzór rachunku za wykonane czynności - zwalczaie chorób

Załącznik nr 3 - Wzór rachunku za wykonane czynności - nadzory (świadectwa targowiska punkty skupu)

Załącznik do zał. nr 3 - wzór rachunku

Załącznik nr 4 - Kontrole urz. zwalczanie ch. zak.

Załącznik nr 5 - Rachunek główny BŻ

Załącznik do zał nr 5 - rachunku główny BŻ

Załącznik nr 6 - Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym v po poprawkach

Załącznik nr 7 - Zestawienie liczby godzin - targowiska punkty skupu

Załącznik nr 8 - Zestawienie liczby godzin - bioasekuracja

Załącznik nr 9 - Zestawienie liczby godzodzin BŻ

Załącznik nr 9A- Zestawienie liczby godzin zbiorówka BŻ

Załącznik nr 10 - Harmonogram liczby godzin czynności do wykonania BŻ

Załącznik nr 11 - Miesięczny wykaz wykonywanych czynnosci - ubój bydła i świń

Załącznik nr 12 - Zestawienie liczby godzin wykonanych czynności - Stacja Wytrawiania

Załącznik nr 13 - Nadzór nad ubojem zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Załącznik nr 14 - Trzoda (Rap. ze szt. ubitych i zbadanych)

Załącznik nr 15 - Zest. zgodne z dziennikiem badania zw. rzeźnych i mięsa

Załącznik nr 16 - Protokół pobrania próbek

Załącznik nr 17 - Sprawozdanie z badań

Załącznik nr 18 - Rejestr próbek przyjętych

Załącznik nr 19 - Karta przebiegu badania

Załącznik nr 20 - Ewidencja przebiegu pojazdów

Załącznik nr 21 - Ubój z konieczności i ubój domowy

Załącznik nr 22 - Zestawienie UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

Załącznik nr 22A - Zestawienie UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

Załącznik nr 23 - Raport ze sztuk ubitych trzoda

 

Aktualizacja SERPIW

http://prognet.net.pl/AktualizacjaSER-PIW.zip