• A
  • A
  • A

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020r. bezpośredniej  obsługi interesantów przez  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ostrołęce będzie odbywał  się  z  wykorzystaniem  komunikacji  elektronicznej,  telefonicznej,  a  także korespondencji pocztowej.

 

Zamknij okno

Przetargi 2014

Informacja o wyborze oferty - pdf

Ostrołęka:Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów
oraz zatoki parkingowej na posesji Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Ostrołęce
Numer ogłoszenia:204263-2014; data zamieszczenia:25.09.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf

SIWZ.rar

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .rar - aby je wydobyć należy
posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem np.winrar