• A
  • A
  • A

Dla LW


Zarządzenie  Nr 10/2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
z dnia 07 grudnia 2022 r.

dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie zasad pobierania opłat oraz zasad wypłaty wynagrodzenia osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej

 

Zarządzenie  Nr 7/2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
z dnia 19 września 2022 r.

dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie zasad pobierania opłat oraz zasad wypłaty wynagrodzenia osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej

INSTRUKCJA
W SPRAWIE ZASAD POBIERANIA OPŁAT
ORAZ ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA OSOBOM WYZNACZONYM
PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROŁĘCE
DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

Deklaracje:

 

 

 

Aktualizacja SERPIW

http://prognet.net.pl/AktualizacjaSER-PIW.zip