Załatwianie spraw

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków,  w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00

Pracownicy wyznaczeni przez Pracodawcę przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesyłać na adres :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

ul. Składowa 8a

07-410 Ostrołęka