• A
  • A
  • A

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i pracowników, podjęto decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020r. bezpośredniej  obsługi interesantów przez  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ostrołęce będzie odbywał  się  z  wykorzystaniem  komunikacji  elektronicznej,  telefonicznej,  a  także korespondencji pocztowej.

 

Zamknij okno

Załatwianie spraw

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków,  w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00

Pracownicy wyznaczeni przez Pracodawcę przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesyłać na adres :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

ul. Składowa 8a

07-410 Ostrołęka