ZGŁOSZENIA PRZYPADKU PADNIĘCIA BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ.