• A
  • A
  • A

ZAGROŻENIE ASF
Czytaj więcej
PTASIA GRYPA
Czytaj więcej
ZGŁOSZENIE PADNIĘCIA
Czytaj więcej
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
Czytaj więcej
ZGŁOSZENIE PADNIĘCIA
Czytaj więcej
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
Czytaj więcej
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ASF
Czytaj więcej
GRYPA PTAKÓW
Czytaj więcej

UWAGA PILNE - komunikat

UWAGA PILNE!!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że  z dniem 11 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2022 poz. 1570) oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672).

Link:

1. Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

2. Rozporządzenie MR i RW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

3. Rozporządzenie MR i RW z dnia z dnia 10 sierpnia 2022 r w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 

Opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną należy uiszczać na poniżej wskazany rachunek bankowy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

Składowa 8A

07-410 Ostrołęka

NBP O/O WARSZAWA

Nr rachunku: 66 1010 1010 0002 5722 3100 0000