• A
  • A
  • A

ZAGROŻENIE ASF
Czytaj więcej
PTASIA GRYPA
Czytaj więcej
ZGŁOSZENIE PADNIĘCIA
Czytaj więcej
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
Czytaj więcej
ZGŁOSZENIE PADNIĘCIA
Czytaj więcej
UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
Czytaj więcej
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ASF
Czytaj więcej
GRYPA PTAKÓW
Czytaj więcej

 

 

 

UWAGA PILNE!!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że  z dniem 11 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2022 poz. 1570) oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672). 

Zamknij okno

Aktualności

29 styczeń 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1967), przypomina o obowiązku poinformowania o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub...

22 styczeń 2020

Komunikat dotyczący harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień wytwarzania pasz leczniczych z produktu...

21 październik 2019

OGŁOSZENIEPowiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ogłasza nabór lekarzy weterynarii będących i niebędącychpracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnejposiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania...

26 marzec 2019

Kupuj Świadomie. Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt...

13 wrzesień 2018

Realizacja programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń w Polsce – aktualna sytuacja epizootycz - prezentacja...

15 sierpień 2018

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie (czytaj...