• A
  • A
  • A

 

 

 

UWAGA PILNE!!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że  z dniem 11 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2022 poz. 1570) oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672). 

Zamknij okno

Przetargi 2014

Informacja o wyborze oferty - pdf

Ostrołęka:Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów
oraz zatoki parkingowej na posesji Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Ostrołęce
Numer ogłoszenia:204263-2014; data zamieszczenia:25.09.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf

SIWZ.rar

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .rar - aby je wydobyć należy
posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem np.winrar