• A
  • A
  • A

 

 

 

UWAGA PILNE!!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że  z dniem 11 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2022 poz. 1570) oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672). 

Zamknij okno

Załatwianie spraw

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków,  w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 10.00

Pracownicy wyznaczeni przez Pracodawcę przyjmują w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie należy przesyłać na adres :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

ul. Składowa 8a

07-410 Ostrołęka