• A
  • A
  • A

 

 

 

UWAGA PILNE!!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce informuje, że  z dniem 11 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2022 poz. 1570) oraz Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672). 

Zamknij okno

Dla LW


 

Zarządzenie  Nr 7/2022
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce
z dnia 19 września 2022 r.

dotyczące zmiany Instrukcji w sprawie zasad pobierania opłat oraz zasad wypłaty wynagrodzenia osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej

INSTRUKCJA
W SPRAWIE ZASAD POBIERANIA OPŁAT
ORAZ ZASAD WYPŁATY WYNAGRODZENIA OSOBOM WYZNACZONYM
PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROŁĘCE
DO WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

 

Deklaracje:

 

 Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce ogłasza nabór lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 306).

 

Oświadczenie Zleceniobiorcy Umowa Zlecenie 2022

Oświadczenie o 3 letnim stażu.

Oświadczenie o braku stosunku pracy.

Oświadczenie o kwalifikacjach.

Oświadczenie o posiadanym 10 letnim doświadczeniu.

Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu.

Oświadczenie o zatrudnieniu w IW.

Załącznik 1 do ogłoszenia na 2022r.

RODO.

 

Aktualizacja SERPIW

http://prognet.net.pl/AktualizacjaSER-PIW.zip