^ Back to Top

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTROŁĘCE

RODO

Informacja dotycząca uzyskania rekompensat z tytułu wstrzymania produkcji wieprzowiny w związku z wymogami bioasekuracji

 

Informacja dotycząca uzyskania rekompensat z tytułu wstrzymania produkcji wieprzowiny w związku z wymogami bioasekuracji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2017/1536, pomoc jest dostępna dla posiadaczy świń, którzy otrzymali od właściwych organów (powiatowego lekarza weterynarii) nakaz zaprzestania produkcji wieprzowiny zgodnie z polskim rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionym rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r. i którzy spełniają następujące warunki:

1) w momencie wydania nakazu ich gospodarstwo znajduje się na jednym z obszarów Polski objętych środkami dotyczącymi zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją wykonawczą 2017/1481/UE;

2) utrzymywali średnio nie więcej niż 50 świń w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. i przynajmniej jedno takie zwierzę w czasie wizyty kontrolnej, która doprowadziła do wydania nakazu zaprzestania produkcji wieprzowiny;

3) ich zwierzęta opuściły gospodarstwo w terminie ustalonym przez właściwe organy, lecz nie później niż 120 dni po wydaniu przez właściwe organy nakazu zaprzestania produkcji wieprzowiny;

4) złożyli wniosek o przyznanie pomocy w terminie ustalonym przez Polskę;

5) nie skorzystali, z tytułu tej samej straty dochodu lub z tytułu tych samych zwierząt, z pomocy państwa, ubezpieczenia lub pomocy finansowanej w ramach wkładu finansowego Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014.