Informacje

Zawiadomienie o naborze lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2016.pdf

Oświadczenie o gotowości podjęcia czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.doc

Załącznik Nr 1.doc

Oświadczenie o kwalifikacjach.doc

Oswiadczenie Zleceniobiorcy Umowa Zlecenie 2016.doc