Informacje

Plakat informacyjny mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi na postępowanie ze zwierzętami podczas niskich temperatur. pdf